XML import pro příjemku zboží na sklad

XML import pro příjemku zboží na sklad

XML soubor obsahuje dvě části. První je hlavička, kde jsou definovány obecné informace k aktuální příjemce. Druhá část obsahuje jednotlivé položky - produkty.

Struktura XML souboru

delivery Kořenový element, v souboru je obsažen pouze jednou
header Hlavička, v souboru je obsažen pouze jednou
item Element obsahuje informace o konkrétní položce, v xml je obsažen tolikrát, kolik je v příjemce produktů

Hlavička

delivery_no číslo dodávky
order_date datum dokladu [formát YYYYMMDD]
delivery_date datum dodávky [formát YYYYMMDD]
order_no číslo objednávky
supplier dodavatel - např. ičo

Položky

rank kód položky produktu (šarže)
code kód produktu (slouží k párování prouktů)
name jméno produktu (pokud není vyplněn kód produktu, použije se k párování)
type l = lék, u = úkon, o = ostatní (pokud není vyplněn, výchozí hodnota je lék)
price_buy nakupní cena
price_buy_dph nakupní cena s DPH
dph_buy sazba DPH
amount počet kusů
expiration datum expirace [formát YYYYMMDD]
unit jednotka (ks, x, tbl., bal., kapsle, g, kg, ml, cl, dl, l, ampule, dávka)
number_in_pack počet položek v balení (výchozí hodnota je 1)
description detailní popis produktu
drug učinná látka

Zpracování XML souboru

XML soubor vložte jako běžnou příjemku.

Ukázka základní podoby XML souboru

Aby mohlo dojít k importu produktů do Vetfoxu, je zapotřebí mít vytvořený tzv. XML soubor, což je jednoduchý datový formát:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<delivery>
<header>
	<delivery_no>PV1250682</delivery_no>
	<order_date>20160107</order_date>
	<delivery_date>20160107</delivery_date>
	<order_no>PO1248462</order_no>
	<supplier>25928996</supplier>
</header>
<item>
	<rank>VVA00018</rank>
	<code>KP088E3</code>
	<name>Bolfo pudr plv 100 g</name>
	<type>l</type>
	<price_buy>115.37</price_buy>
	<dph_buy>21.00</dph_buy>
	<amount>2.000</amount>
	<unit>KS</unit>
	<expiration>20191030</expiration>
	<number_in_pack>1.000</number_in_pack>
	<description>Bolfo pudr plv 100 g test</description>
	<drug>test</drug>
</item>
<item>
	...
</item>
</delivery>

Potřebujete poradit s implementací nebo se potřebujete napojit na Vetfox s vlastními daty?

Napište nám